A dreita aragonesa y l’anticatalanismo torna a enrestir contra l’emplego de l’aragonés y catalán en l’administración

Discursos que se repiten por tot arreu d’os países con luengas minorizadas, y que provienen siempre d’os mesmos sectors. Discursos contrarios a una luenga estándar que saben que reducen as posibilidatz d’istas luengas d’estar usadas en l’administración.

Esta vegada ha estau o PP por medio d’un comunicau de prensa, o zaguer 7 d’aviento. A formación conservadora alude a la eliminación d’as modalidatz d’aragonés y catalán pa no cumplir o prochecto de decreto que dende a DGA se quiere establir pa empentar l’uso d’estas en l’ambito de l’administración publica.

En o mesmo sentiu a Plataforma «No hablamos Catalán», conoixida por albergar a elementos extremistas en belunas d’as suyas manifestacions, ha tornau a cargar contra l’emplego d’o catalán y a “fabla” (aragonés estándar). Ya que istos no son propios d’a comunidat, rematarán con as modalidatz que las conforman y en o caso de l’aragonés afirman que ye “un invento que nomás se charra en Zaragoza”.

Estos sectors d’a ultradreita desconoixen, u amagan sibilinament, que lo mesmo castellano, por medio de l’unico estándar oficial, ye qui de verdat menaza las modalidatz de l’aragonés y catalán en Aragón.

Dende “Esfendemos as luengas” tornamos a empoderar, como una ferramienta imprescindible pa la supervivencia d’as nuestra luengas, l’empleo d’os estandars catalán y aragonés, no nomás en l’administración, sino tamién en atros campos como ensenyanza, medios de comunicación u cultura.

D’atra traza a suya normalización y culturización será imposible en Aragón, y en o mundo.

(cas) La derecha aragonesa y el anticatalanismo vuelve a embestir contra el empleo del aragonés y catalán en la administración

Discursos que se repiten en todas partes de los países con lenguas minorizadas, y que provienen siempre de los mismos sectores. Discursos contrarios a una lengua estándar que saben que reducen las posibilidades de estas lenguas de ser usadas en la administración.

Esta vez ha sido el PP mediante un comunicado de prensa, el pasado 7 de diciembre. La formación conservadora alude a la eliminación de las modalidades de aragonés y catalán para no cumplir el proyecto de decreto que desde la DGA se quiere establecer para empujar el uso de estas en el ámbito de la administración pública.

En el mismo sentido la Plataforma No hablamos Catalán, conocida por albergar a elementos extremistas en algunas de sus manifestaciones, ha vuelto a cargar contra el empleo del catalán y la “fabla” (aragonés estándar). Puesto que estos no son propios de la comunidad, terminarán con las modalidades que las conforman y en el caso del aragonés afirman que es “uno invento que solo se habla en Zaragoza”.

Estos sectores de la ultraderecha desconocen, o esconden sibilinamente, que el mismo castellano, mediante el único estándar oficial, es quien de verdad amenaza las modalidades del aragonés y catalán en Aragón.

Desde “Esfendemos as luengas” volvemos a empoderar, como una herramienta imprescindible para la supervivencia de nuestra lenguas, el empleo de los estándares catalán y aragonés, no solo en la administración, sino también en otros campos como enseñanza, medios de comunicación o cultura. De otra manera su normalización y culturización será imposible en Aragón y en el mundo.

(cat) La dreta aragonesa i l’anticatalanisme torna a embestir contra l’ocupació de l’aragonès i català a l’administració

Discursos que es repeteixen a tot arreu dels països amb llengües minoritzades, i que provenen sempre dels mateixos sectors. Discursos contraris a una llengua estàndard que saben que redueixen les possibilitats d’aquestes llengües de ser utilitzades a l’administració.

Aquesta vegada ha estat el PP mitjançant un comunicat de premsa, el 7 de desembre passat. La formació conservadora fa referència a l’eliminació de les modalitats d’aragonès i català per no complir el projecte de decret que des de la DGA es vol establir per empènyer-ne l’ús en l’àmbit de l’administració pública.

En el mateix sentit la Plataforma “No Hablamos Catalán”, coneguda per allotjar elements extremistes en algunes de les seves manifestacions, ha tornat a carregar contra l’ocupació del català i la “fabla” (aragonès estàndard). Com que aquests no són propis de la comunitat, acabaran amb les modalitats que les conformen i en el cas de l’aragonès afirmen que és “un invent que només es parla a Saragossa”.

Aquests sectors de la ultradreta desconeixen, o amaguen sibil·linament, que el mateix castellà, mitjançant l’únic estàndard oficial, és qui de debò amenaça les modalitats de l’aragonès i el català a Aragó.

Desde “Esfendemos as luengas” tornem a empoderar, com una eina imprescindible per a la supervivència de les nostres llengües, l’ús dels estàndards català i aragonès, no només a l’administració, sinó també en altres camps com ensenyament, mitjans de comunicació o cultura. D’altra manera, la seva normalització i culturització serà impossible a Aragó i al món.

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s